تكنولوژي استفاده از مبدل فركانسي استاتيك در نيروگاههاي تلمبه اي- ذخيره اي جهت پاسخ به عكس العمل سريع بار (SFC)

اندازه مصرف انرژي الكتريكي داراي تغييرات وسيع شبانه روزي, هفتگي و فصلي بوده و توليد آن به شدت وابسته به مصرف كنندگان خود بوده و با روشهاي عمومي قابل ذخيره سازي نمي باشد . در همين راستا نيروگاههاي تلمبه اي – ذخيره اي به دليل قابليت ذخيره سازي انرژي و ايجاد تعادل در شبكه اهميت فوق العاده دارند . بكارگيري آنها در جهت اصلاح منحني تداوم بار باعث بهبود عملكرد سيستم قدرت مي گردد . انرژي اضافي توليد شده در زمانهاي كم مصرف , آب را بصورت موتور – پمپ از مخزن تحتاني به مخزن فوقاني پمپاژ كرده و آن را بصورت انرژي پتانسيل
ذخيره مي كند ، و در زمانهاي اوج مصرف ( كه انرژي توليد شده با كمبود مواجه مي شود ) واحد بصورت توربين- ژنراتور عمل كرده و انرژي مورد نياز را توليد مي كند . امروزه در صنعت برق طراحي و بهره برداري بهينه و موثر اقتصادي همواره مورد نظر مي باشد . نيروگاههاي تلمبه اي ذخيره اي به لحاظ فني – اقتصادي داراي امتيازات ويژه اي هستند . يكي از مهمترين مسائل در نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي سوئيچ اين نيروگاهها به حالت موتوري و كندانسوري است كه از طريق تجهيز (SFC (Static Frequency converter صورت مي پذ يرد. هدف اصلي مقاله بررسي و آناليز اين
تجهيز در نيروگاههاي تلمبه اي – ذخيره اي است كه به ساختار و سيستم اصلي تجهيزات راه انداز استاتيكي و استراتژي كنترل كه از طريق سيستم ميكرو كامپيوتري صورت مي گيرد, پرداخته مي شود.

 

سيد محمدحسن حسيني -سيد احمد بني هاشم، يونس صادقزاده دربندي
دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران واحد تهران جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *