تفکیک بافت های طبیعی و غیر طبیعی پستان توسط پردازش تصاویر سونوگرافی

بروز بیماری مدل الاستیسیته بافت را تغییر میدهد توسط بررسی پاتولوژیک و روش های تصویر برداری معمول میتوان نوع ضایعهرا تشخیص داد در مطالعه حاضر روش تعیین مشخصات بافت به کمک امواج فراصوتی UTC برای تفکیک بافت های طبیعی و غیر طبیعی پستان مورد بررسی قرار گرفته استاین روش به دلیل کم هزینه و کم خطر بودن امواج فراصوتی و تفکیک غیر تهاجمی توده های پستان میتواند به عنوان روش دوره ای در بررسی توده های پستانی پیشنهاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *