تفكيك پذيري بالا در تصويربرداري موج ميليمتري پسيو

با توجه به كاربردهاي ويژه ي دوربينهاي موج ميليمتري پسيو، امروزه نمي توان نقش آنها را در تصويربرداريهاي نظامي و غير نظامي ناديده گرفت. اشكالي كه در تصويربرداري موج ميليمتري پسيو تجلي مي كند اين است كه اطلاعات مكاني دريافت شده به شدت محدود باند هستند، به اين علت استراتژيهاي مختلفي براي بدست آوردن يك تفكيك پذيري بالا بكار گرفته مي شود، يكي از اين استراتژيها استفاده از اطلاعات اوليه ي تصوربرداري براي بهبود بخشيدن به آن است، در اين مقاله ضمن نقد اين روش و برشمردن مزايا و معايب آن سعي ميكنيم به چالشها و راهكارهاي پيش رو بپردازيم، شناخت روزنه دوربين، تصوير حاصل شده و تفكيك پذيري بالا از
ديگر مواردي است كه به آن اشاره خواهيم نمود و در انتها بررسي روشهاي معكوس و كاهش پيرامون تفكيك پذيري بالا، ارائه ي روشها و راهكارهاي جديد پيرامون اين موضوع از جمله مواردي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

 

 

سيد طه سيد صدر
دانشپذير كارشناسي ارشد مخابرات
دانشكده برق، دانشگاه علم و صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *