تغيير الگوي ارزيابي اقتصادي طرح هاي برق

تغيير الگوي ارزيابي اقتصادي طرح هاي برق

بيستمين كنفرانس بين المللي برق

توليد انرژي برق آبي بعنوان يكي از پاك ترين انواع انرژي همواره مورد توجه صاحبان صنعت بوده است. با توجه به رشد چشمگير اين صنعت، پرداختن به اقتصاد طرح،  اجتناب ناپذير مي باشد. با در نظر گرفتن پيچيدگي مسائل مربوط به احداث نيروگاههاي برق آبي، ساده نگري در مقايسه آنها با نيروگاههاي جايگزين امري غير منطقي  به نظر مي رسد. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از داده هاي واقعي گزارشات صنعت برق ابتدا پارامترهاي موثر در ارزيابي اقتصادي طرح هاي برق آبي  شناسايي گرديده و سپس با تجزيه و تحليل اين داده ها به كمي كردن برخي شاخص هاي مقايسه اي پرداخته شود.

تامين بخشي از انرژي الكتريكي مورد نياز شبكه برق كشور، اصلي ترين هدف احداث هر نيروگاه برق آبي است. هرچند كه دركنار آن اهداف ديگري نظير جلوگيري از سيلاب، صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي، افزايش قدرت برنامه ريزي منابع آب، افزايش زمين هاي زير كشت و كاهش آلاينده هاي نيروگاههاي جايگزين، برآورده مي شوند كه شايد درمجموع از نظر ريالي ارزشي بيش از برق توليد شده نيروگاه را دارا باشند.اگر چه هنوز هم بسياري از آثار زيست محيطي اين طرحها از نظر كمي  مجهول هستند، در اين مطالعه سعي برآن شده كه برآورد دقيقي از فايده هاي اقتصادي طرح سد و نيروگاه سيمره (باتوجه به مستندات موجود) ارائه گردد، باشد كه  راه را براي توجه بيشتر مسئولين به پروژه هاي برق آبي هموار نمايد.

اين مقاله به بررسي تغيير الگوي ارزيابي اقتصادي طرح هاي برق آبي مي پردازد.

نويسندگان:

كاظم رئوف سرشت، محسن اربابيان، پريناز پاك نيت
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *