تعيين پارامترهاي قوس الكتريكي در عايق هاي آلوده به روش الگوريتم ژنتيك

پديده ي قوس الكتريكي (Flashover) در عايق هاي آلوده، تا كنون از طريق يك مدل رياضي دقيق، بيان نشده است. مشكل اصلي، در تعريف ثوابت قوس است كه در باندهاي خشك و با بالاتر رفتن ولتاژ از مقدار بحراني، ايجاد مي شود. در اينجا يك روش بهينه سازي مبتني بر الگوريتم ژنتيك را براي تعيين ثابت هاي قوس ارائه مي كنيم  كه با استفاده از نتايج و مقادير آزمايشگاهي بدست آمده از عايق هاي با آلودگي مصنوعي در مقالات مختلف، شبيه سازي شده است. ابتدا از مدل شناخته شده ي  ابن هاوس براي بروز قوس در عايق هاي آلوده استفاده مي كنيم. به كار بردن الگوريتم ژنتيك، تعريف ثابت هاي قوس را ممكن مي سازد و در ادامه محاسبات شرايط  بحراني را در آغاز مكانيزم قوس ميسرمي كند. به اين طريق در واقع يك مدل رياضي حاصل مي شود كه به كمك آن مي توان با دقت قابل قبولي نتايج آزمايشگاهي را شبيه سازي كرد.

 

كاظم ياقوتي – احمد غلامي
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *