تعيين پارامترهاي بهينه كنترل برداري موتور سنكرون قطب برجسته با استفاده ازالگوريتم فازي – ژنتيك

موتور سنکرون قطب برجسته به جهت غیراستوانه ای بودن روتور دارای پاسخ دینامیکی سریعی بوده و امکان طراحی درایوهای سنکرون خود کنترل کننده در سطوح ولتاژ، توان، جریان و سرعت بالا باعث متمایز شدن آن نسبت به دیگر درایوهای DC و القایی شده است . در این مقاله، برای کنترل برداری از روش امتداد یابی شار دور روتور به منظور کنترل درایو استفاده شده است . به دلیل مقاوم بودن کنترل کننده های فازی در حالات ایجاد اختلال بار و ایجاد نویز از این کنترل کننده جهت تنظیم درایو استفاده می شود . به منظور تعیین پارامترهای بهینه و ضرایب کنترل کننده های  معمولی از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم . در این مقاله، طراحی کنترل کننده ها بر اساس منطق فازی و الگوریتم ژنتیک و همچنین عملکرد درایو سنکرون در حالت اعمال کنترل کننده فازی _ ژنتیک ( FG )  بررسی و نتایج کامپیوتری مربوطه ارایه می شود . در نهایت نتایج بدست آمده در این مقاله با نتایج مربوط به کنترل برداری موتور سنکرون قطب برجسته که از کنترل کننده های متداول ( کنتر ل کننده ) PI جهت کنترل درایو بهره گرفته، مقایسه می شود . برای اینکه در اجرای الگوریتم ژنتیک سریعتر به جواب بهینه برسیم پارامترهای کنترل کننده های معمولی که با سعی و خطا بدست آمده بود را در دنباله های اولیه قرار داده ایم؛ همچنین، با توجه به کند بودن نرم افزار SIMULINKMATLAB از نرم افزارBorland C++ . جهت شبیه سازی استفاده شده است .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *