تعيين وضعيت كليدهاي قدرت با استفاده از الگوريتم سلسله مراتبي فازي FAHP

عملكرد كليد قدرت تاثير مستقيمي بر قابليت اطمينان و كيفيت توان سيستم هاي قدرت خواهد داشت. امروزه هوشمندسازي شبكه هاي برق موجب تغيير نگرش مديران در استفاده از استراتژي هاي نگهداري و تعميرات )نت( شده است. ارزيابي برمبناي وضعيت به دلايلي همچون صرفه اقتصاديCondition based maintenance) و مطابقت با محيط هاي هوشمند از جايگاه ويژه اي برخوردار است. پياده سازي اين استراتژي مستلزم استفاده از سيستم هاي پايش برخط است. به دليل تعدد كليدها در يك پست يا به صورت جامع تر در شبكه قدرت، پياده سازي سيستم پايش بر تمامي آنها مقرون به صرفه نخواهد بود. بدين منظور، در اين مقاله با پيشنهاد يك روش كاربردي، كليدهاي بحراني جهت نصب سيستم هاي پايش برخط تعيين خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *