برچسب

تعيين وضعيت عايق ترانسفورماتورهاي پست زياران با استفاده از روش اندازه گيري پاسخ دي الكتريك

تعيين وضعيت عايق ترانسفورماتورهاي پست زياران 400/230/63 KV
با استفاده از روش اندازه گيري پاسخ دي الكتريك Dielectric Response Measurements
يداله شيخ قمي – جعفر پهلواني
برق منطقه اي تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *