تعيين محل و ميزان تغيير فاصله در سيم پيچ بشقابي ترانسفورماتور قدرت به كمك توابع وزني

بشقاب ها نشان داده شديكي از خطاهاي مكانيكي كه به طور مكرر در ترانسفورماتورهاي قدرت اتفاق مي افتد، تغيير فاصله بين بشقاب ها مي باشد. از آنجايي كه تحليل و بررسي تابع تبديل به عنوان روشي كارآمد جهت تشخيص چنين خطاهايي مطرح است، ارائه معياري مناسب جهت مقايسه توابع تبديل ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله ضمن بررسي توابع تبديل بدست آمده از نتايج آزمايشگاهي، مقادير مربوط به توابع وزني محاسبه شده است. در تحقيق صورت گرفته با تكيه بر مقادير توابع وزني و نظم تغييرات آنها، توانايي روش پيشنهادي جهت تشخيص محل و ميزان تغيير فاصله بين بشقاب ها نشان داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *