تعيين محل منبع فرورفتگي ولتاژ با استفاده از اندازه گيري جريان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روشي جديد براي تعيين محل منبع فرورفتگي ولتاژ با استفاده از اندازه گيري جريان

دانلود مقاله : روشي جديد براي تعيين محل منبع فرورفتگي ولتاژ با استفاده از اندازه گيري جريان

در اين مقاله روشي جديد براي يافتن محل منبع فرورفتگي ولتاژ (بصورت بالادست يا پايين دست) بر اساس اطلاعات (DOC) يا اعمال الگوريتم آن، معرفي شده است.

 

در اين روش، جريان (قبل و بعد از فرورفتگي )

تنها متغيري است كه توسط رله / مانيتور كيفيت توان اندازه گيري ميشود و سپس محل نسبي منبع فرورفتگي ولتاژ با

استفاده از تغييرات دامنه و علامت پرش زاويه – فاز مؤلفه توالي مثبت جريان اندازهگيري شده تعيين مي گردد .

روش پيشنهادي با روشهاي رله ديستانس (DR) و تغيير فاز جريان توالي مثبت (PCSC) ،بر روي يك شبكه نمونه مقايسه مي گردد.

 

شبكه مورد نظر يك شبكه ناحيهاي واقعي مقياس بزرگ

شامل سطوح انتقال و فوق توزيع بوده كه با استفاده از برنامه PSCAD/EMTDC مدل شده و داده هاي خروجي با

كدهاي برنامه ريزي MATLAB پردازش مي شوند . نتايج، عملكرد خوب روش پيشنهادي در برابر هر دوي خطاهاي

متقارن و نامتقارن و كاربرد منحصر به فرد آنرا در جايي كه فقط جريان اندازه گيري ميشود نشان ميدهد. اين مطالعه به شركتهاي برق در عملكرد و برنامه ريزي شبكه كمك

خواهد كرد.

محمد حسن مرادي يونس محمدي
دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده مهندسي، گروه برق
همدان– ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *