تعيين محل خطا و ولتاژ شين ها پس از وقوع فلش ولتاژ بر اساس نتايج اندازه گيري بهينه

اين مقاله روشي براي تخمين منشا رخداد فلش ولتاژ در شينه هاي بدون مانيتور در يك شبكه انتقال و بر اساس نتايج برنامه مانيتورينگ بهينه ارائه مي دهد . سپس با توجه به محل رخداد خطا، ولتاژ ساير شينها پس از خطا تخمين زده مي شود . به اين منظور بر اساس نتايج اندازه گيري دستگاههاي مانيتورينگ در شينهاي حاصل از برنامه مانيتورينگ بهينه، الگوريتمي تحت عنوان الگوريتم تخمين محل خطا ارائه مي گردد. روش پيشنهادي براي سيستم انتقال 41 شينه 230 كيلو ولت تهران ارائه و آزمايش گرديده است.

 

 

حسين عسكريان- ابيانه ياسر گريواني- كاظم مظلومي
دانشگاه صنعتي اميركبير
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *