تعيين ضريب تلفات عايقي بوسيله تخمين پارامتر مدل عايقي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تعيين ضريب تلفات عايقي بوسيله

تخمين پارامتر مدل عايقي

دانلود مقاله : تعيين ضريب تلفات عايقي بوسيله تخمين پارامتر مدل عايقي به كمك نتايج آزمايش PDC

خواص دي الكتريكي سيستم عايقي ترانسفورماتور قدرت

در طول عملكرد آن تغيير مي كند. به همين خاطر بايد بر روي اين ترانسفورماتور ها اندازه گيريهايي براي تشخيص

وضعيت پيري عايقي آن انجام گيرد. امروزه آزمايشهايي كه به منظور شناسايي وضعيت عايق

كاغذ-روغن ترانسفورماتور ها به كار مي روند در دو حوزه فركانس و زمان انجام ميگيرند. اين مقاله رابطه بين

آزمايشهاي حوزه زمان و فركانس را بررسي كرده و نشان مي دهد كه اين دو آزمايش داراي همبستگي خوبي هستند .

 

به همين منظور با استفاده از روش آزمايش جريان پلاريزاسيون و دپلاريزاسيون (PDC: Polarization and Depolarization Current)

كه يك آزمايش در حوزه زمان است و تخمين پارامترهاي مدل عايقي به روش برازش منحني نمائي (Exponential Curve Fitting)  ،

در نظر دارد منحني ضريب تلفات عايقي را برحسب فركانس به دست آورد.

امروزه بيشترين تلاش مهندسين تعمير و نگهداري ادوات الكتريكي افزايش طول عمر مفيد تجهيزات الكتريكي است .

مانيتورينگ صحيح و روشهاي شناسائي وضعيت عايقي كه تحت بار انجام مي شوند، مي توانند در افزايش عمر مفيد

ادوات الكتريكي موثر باشند .

سيد عميدالدين موسوي ، سمانه حاجيلو، الهام حسني ، ساناز صباي فرد ، نرگس اميني ، حميرا كبودوند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *