تعيين سهم مولفه هاي تلفات توان و انرژي در شبكه هاي 20KV

گسترش شبكه هاي توزيع و تلفات زياد اين شبكه ها سبب شده تا كاهش تلفات انرژي يكي از مهمترين دغدغه هاي مسئولين و دستندركاران صنعت برق بويژه در  بخش توزيع باشد . درصد تلفات شبكه هاي توزيع همواره بطور كلي و در مجموع محاسبه و اندازه گيري مي شود ، اما آگاهي از اجزاء تلفات با تفكيك و تعيين سهم  مقدار هر يك از عوامل مهم در ايجاد آن مي تواند نقش بسزايي در مديريت و برنامه ريزي كاهش تلفات براي شركتهاي توزيع بهمراه داشته باشد . مقاله حاضر گزيده اي  از پروژه تحقيقاتي انجام گرفته در شركت توزيع برق استان لرستان بم نظور شناسايي و تفكيك اجزاء تلفات و تعيين سهم هريك از مولفه هاي موثردر ايجاد آن براي يك  فيدر نمونه فشار متوسط ( 20 كيلوولت ) مي باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *