تعيين سهم مولفه هاي تشكيل دهنده بار به كمك الگوريتم ژنتيك

براي انجام مطالعات گوناگون در سيستم توزيع و فوق توزيع از جمله برنامه ريزي و طراحي شبكه، پيش بيني بار، اعمال مديريت مصرف و محاسبات پارامترهاي گوناگون اطلاعات مولفه هاي تشكيل دهنده بار مورد نياز مي باشد . از آنجايي كه امكان ثبت و ضبط اطلاعات مولفه هاي بار وجود ندارد، براي بازيابي اطلاعات مولفه هاي  مختلف بار، بايد از منحني بار كل ثبت شده استفاده كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *