تعيين بهينه جزيره ها در شبكه توزيع با منابع توليد پراكنده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روشي جديد براي تعيين بهينه جزيره ها در شبكه توزيع با منابع توليد پراكنده (DG)

 

دانلود مقاله : روشي جديد براي تعيين بهينه جزيره ها در شبكه توزيع با منابع توليد پراكنده (DG) با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع

 

با توجه به ايجاد رقابت و تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت، انتظار مي رود واحدهاي توليدي كوچك (توليد پراكنده) نقش فزاينده اي در آينده ي اين سيستم ها داشته

باشند،بطوريكه تحقيقات انجام شده نشان مي دهد ، بزودي درصد زيادي از توليد توان الكتريكي را منابع توليد پراكنده (DG) به خود اختصاص خواهند داد .

 

استفاده از توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع بدليل  مزاياي زيادي كه دارند رو به گسترش است. يكي از اين مزايا مي تواند استفاده از ظرفيت اين واحد ها بعنوان منابع

پشتيبان جهت تامين قسمتي از بار شبكه در هنگام از دست دادن منبع اصلي شبكه باشد.

در اين موارد مي توان شبكه توزيع را به جزيره هايي تقسيم كرد كه در هر جزيره با وجود منابع پراكنده (DG) و بارهاي مصرفي، پايداري حفظ گردد.

اين فرآيند در بازيابي شبكه و افزايش قابليت اطمينان آن موثر است. در اين مقاله، روشي جديد براي تعيين بهينه حدود و مرزهاي

جزيره ها در شبكه هاي توزيع مشتمل بر منابع توليد پراكنده (DG) با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع ارائه گرديده است.

 

روش پيشنهادي روي يك سيستم 118

شينه اجرا شده  و حدود بهينه جزيره ها در اين شبكه تعيين شده است .

 

 

 

حسين اكبرزاده سوخته كشي – حسين افراخته
دانشگاه گيلان، دانشكده فني و مهندسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *