تعيين بهره بهينه فيلتر اكتيو موازي نصب شده روي فيدر توزيع به منظور ميرا كردن پديده هاي »انتشار هارمونيكي« و » «whack-a-moleدر خطوط توزيع قدرت

در خطوط توزيع شبكه برق بين خازنهاي موازي خط كه به منظور اصلاح ضريب توان در شبكه قدرت بكار ميروند و سلفهاي سري خط ممكن است تشديد سري/  موازي رخ دهد. اين تشديد سري/ موازي باعث ايجاد پديده در خطوط توزيع قدرت ميشود. بمنظور « انتشار هارمونيك ميراكردن اين پديده، فيلترهاي اكتيو قدرت روي سيستمهاي
توزيع نصب ميشوند. فيلتر اكتيو روي هر باسي از فيدر توزيع كه نصب شود ولتاژ هارمونيكي روي آن باس را بطور مؤثر كاهش ميدهد اما ممكن است ولتاژ هارمونيكي روي
باسهاي ديگر را، بويژه باسهاي مياني فيدر توزيع قدرت، نسبت به موقعي كه هيچ فيلتر اكتيوي نصب نشده است افزايش دهد. اين پديده در ميان محققين و مهندسان
whack-» سيستمهاي قدرت و الكترونيك قدرت به نام پديده شناخته ميشود. براي جلوگيري از انتشار هارمونيك «a-mole در طول خط توزيع بگونهاي كه منجر به ايجاد پديده نشود بايد فيلتر اكتيو روي باس انتهايي «whack-a-mole» فيدر توزيع قدرت نصب شده و همچنين فيلتر بايد داراي بهره كافي متناسب با پارامترهاي فيدر توزيع باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *