تعيين امن ترين مسير تبادل اطلاعات در شبكه هاي كنترل صنعتي

بي شك در تمامي كشورها شبكه هاي توليد و انتقال انرژي الكتريكي به عنوان يكي از زيرساخت هاي ملي و حياتي محسوب مي شوند. عملكرد صحيح و پيوسته آنها از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده و هرگونه اخلال در روند اصلي فعاليت آنها نتايج جبران ناپذير و خسارت چشمگيري به همراه خواهد داشت . يكي از بخش هاي اساسي در اين شبكه و بطور كلي تمامي محيط هاي صنعتي ، شبكه كنترل و نظارت
و بطوركلي فضاي تبادل اطلاعات در محيط هاي مذكور است. امنيت اين فضا به معني امنيت فرآيند صنعتي تحت كنترل و تضمين كننده سلامت فعاليت محيط صنعتي مربوطه است. در اين مقاله فضاي تبادل اطلاعات در يك شبكه توليد و انتقال انرژي الكتريكي نمونه به عنوان مصداق يك شبكه صنعتي بزرگ و پر اهميت و به منظور ارزيابي تبادل اطلاعات بين بخش هاي مختلف و جستجوي امن ترين مسير ممكن بصورت گراف مدل گرديده است . تمامي پارامترهاي تأثير گذار در امنيت تبادل اطلاعات در نظر گرفته شده و به منظور تعيين امن ترين مسير ممكن روشي جديد بر اساس يكي از الگوريتم هاي جستجوي كوتاهترين مسير در يك گراف مشخص ارائه گرديده است . روش مذكور در خصوص شبكه مورد مطالعه بكار گرفته شده و امن ترين مسير ممكن بين چند پست و نيروگاه و مركز ديسپاچينگ تعيين گرديده اند.

 

رجا فولادي -محمود احمديان -بهروز حاجيان نژاد
آزمايشگاه شناسه و رمز دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *