تعيين اثر منابع توليد پراكنده بر هزينه خاموشي مشتركين

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تعيين اثر منابع توليد پراكنده بر هزينه

خاموشي مشتركين

دانلود مقاله : مدل سازي و تعيين اثر منابع توليد پراكنده بر هزينه خاموشي مشتركين در شبكه توزيع بندرعباس

يكي از مشكلات گردانندگان شبكه هاي توزيع، تعيين ميزان سرمايه گذاري در جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه

مي باشد و از آنجا كه تقريباً غير ممكن است شبكه اي ايجاد شود كه هيچ گونه خطا و خاموشي نداشته باشد، لذا هزينه

خاموشي مشتركين مي تواند به عنوان وسيله اندازه گيري بهاي قابل پرداخت جهت افزايش قابليت اطمينان بكار رود.

هدف اصلي اين مقاله بدست آوردن شاخص ها ي هزينه
ارزش قابليت اطمينان انرژي تأم ين نشده مورد انتظار (EENS) و هزينه خاموشي مورد انتظار (ECOST) ،

از دو فيدر نمونه توزيع بندرعباس، با استفاده از روش تحليلي كلي است. تأثيرات بر شاخص هاي هزينه خاموشي مصرف كنندگان

در اين تجزيه و تحليل آمده و همچنين با نتايج حاصل از تقويت سيستم ها با اضافه كردن منابع توليد پراكنده مقايسه

شده است.

صنعت برق در سراسر جهان به طور چشمگيري در حال

تغيير است و متحمل تغييرات فني و بنيادي در رابطه با موضوع قابليت اطمينان شده است . با توجه به ساختار و

عملكرد، انتظار م ي رود توليد پراكنده نقش مهمي در اين شرايط جديد ايفا كند.

يكي از مزاياي DG ، افزايش قابليت اطمينان سيستم به گونه اي است كه بتواند توان را براي

بخش هاي مجزا يا مشكل دار سيستم توزيع در شرايط حوادث احتمالي، بازيابي كند.

فرزانه قائمي – گئورگ قره پتيان – مرتضي محمدي اردهالي – حسين معرفي –  مهدي صلاي نادري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *