تعرفه زمان استفاده مبتني بر مطالعات بار منطقه اي و قيمت انرژي

تعرفه زمان استفاده يكي از انواع برنامه هاي پاسخگويي بار زمان محور است كه براي مديريت بار الكتريكي شبكه از طريق تغيير قيمت برق در ساعات اوج بار و غير آن، بكار گرفته مي شود. اين مقاله، بخشي از تحقيقات انجام شده در زمينه پياده سازي برنامه هاي پاسخگويي بار در كشور را ارائه مي نمايد كه به تعرفه زمان استفاده مبتني بر مطالعات بار منطقه اي و تغييرات قيمت انرژي مي پردازد. تعرفه زمان استفاده پيشنهادي، بر مبناي اصلاح برنامه سه زمانه فعلي از منظر تنظيم ساعات اوج بار و كم باري و نيز تعرفه مختص هر بازه اما با رعايت قيد عدم تغيير نرخ متوسط برق تنظيم شده است. در اين طرح كه به تصويب هيات مديره محترم شركت مادر تخصصي توانير رسيده است، شركت هاي توزيع و برق منطقه اي كشور بر اساس مطالعات بار گروه هاي مختلف مشتركين ديماندي خود، تعرفه زمان استفاده ويژه هر يك از گروه ها را طراحي و به عنوان تعرفه اختيار جديد به مشتركين ديماندي با قدرت بيش از يك مگاوات پيشنهاد مي نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *