تعادل رقابتی پویا در بازار برق با در نظر گرفتن هزینه فرصت

lاز جمله اهدافی که بازار های برق برای آن بوجود میاید میتوان به قیمت گذاری برق و ایجاد انگیزه برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید برق نام برد. روشهای استاتیکی که تا کنون مطرح شده اند نگرشی کلی را در مورد بازار ایجاد کرده اند ولی با توجه به نفوذ وسیع منابع تجدید پذیر مثل انرژی بادی و انرژی خورشیدی به شبکه قدرت و تاثیر آنها بر تولید سایر منابع تولید انرژی به دلیل ارزان بودن هزینه بهر برداری انها، باید در نظر داشت که این عدم قطعیت در تولید انرژی توسط این منابع میتواند بسیار قابل توجه باشد. بنابراین تولید در این نوع شبکهها که منابع تجدیدپذیر در آنها به طور وسیع استفاده میشود، میتواند یک فرآیند اتفاقی باشد. و نیز عدم قطعیتی که در تقاضا و قیمت سوخت وجود دارد باید در مدل بازار لحاظ شود. از طرفی فرصت تولید انرژی در بازار موضوعی است که در مدل سازی بازار باید مورد توجه قرار گیرد زیرا میتواند موجب اعمال هزینه به تولید کننده گردد. در این مقاله ما مدلی پیشنهاد میدهیم تا به نحوی بخشی از هزینه فرصت تولید انرژی توسط نیروگاه های ارزانتر که به دلیل محدودیتهای شبکه نتوانستهاند تولید کنند جبران شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *