تشخیص اشیای مفصل دار با استفاده از ویژگیهای تغییرناپذیر محلی

در این مقاله روشی موفق در تشخیص وسایل نقلیه و اشیای سه بعدی مفصل دار در تصاویر مرئی بااستفاده از اندازه و جهت شیب نواحی محل تصویر به عنوان ویژگی تغییر ناپذیری این ویژگی ها با تغییرات مفصلی اشیا برای تصاویر مرئی نشان داده شده است با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی نقاط کلید یا ویژگی های تصویر تحت آزمایش با پایگاه دادهی نقاط کلید به دست آمده از تصاویر آموزشی تطبیق داده میشود. با استفاده از روش SIFT و الگوریتم بهینه برای تطبیق درست ویژگی ها موفق شدیم تا مشکلات موجود در تشخیص اشیای مفصل دار را تا حد قابل قبولی برطرف نماییم در این مقاله سیستم تشخیصی ارایه شده است که با استفاده از این ویژگی ها میتواند به صورت موفقیت آمیزی بر تغییرات بیشتر پایگاه داده غلبه نماید .شبی سازی های مورد نظر در محیط MATLAB انجام شده است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *