تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل (Autoregressive (AR

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این روش سعی شده است بر اساس مکان هندسی ریشه های مدلAR ریتم های موجود در سیگنال ECG شامل NSR و VF ، VT از یکدیگر تفکیک گردند. مزیت این روش نسبت به روشهای قبلی، کاربرد روشهای مبتنی بر مدل AR بر روی دیتای فیزیولوزیکی انسان می باشد، که این روش قبلا برای تخمین دوره VF درحیوانات بکار رفته است. مزیت دیگر این روش ،سهولت تصمیم گیری، بدون نیاز به استخراج ویژگی های پیچیده و نیاز به تنها 2 ثانیه از data برای اعلام نتیجه می باشد. در حالیکه در روشهای مبتنی بر fft و استخراج ویژگی از طیف فرکانسی، حداقل8ثانیه از data برای اعلام نتیجه ضروری می باشد بنابراین برای پیاده سازی الگوریتم، پارامتر های مدلAR با مرتبه 4 برای بخش های 2 ثانیه ای استخراج شده، و از آنجاییکه مکان هندسی نقاط مربوط به آریتمی های مختلف جدا از یکدیگر می باشند، توسط یک شبکه LVQ  در مورد نوع آریتمی تصمیم گیری می شود.

 

راحله کافیه، رسول امیر فتاحی ، علیرضا مهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، دانشکده پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

استادیار دانشکده پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *