تشخيص قدرت اقتصادي گروهي در بازار برق با استفاده از تئوري بازي همكارانه

به طور كلي وجود قدرت اقتصادي در بازار و اعمال آن باعث كاهش كارايي بازار و افزايش نوسانات قيمت و در نهايت نارضايتي مشتري ها مي شود . بررسي قدرت بازار، يك ويژگي مهم در تحليل عملكرد بازارها مي باشد . در مورد بازار برق، به جهت ويژگيهاي منحصر به فرد شبكه هاي توزيع انرژي برق، اين مشكل بسيار پيچيده تر و مهمتر از ساير انواع بازارها مي باشد و بررسي و تشخيص آن نيز نيازمند داشتن اطلاعات و تحليل هاي پيچيده تري است . در اين مقاله به بررسي اين مشكل و تعيين راه حلي براي تعيين آن بر اساس تئوري بازي همكار انه مي پردازيم . براي مقايسه اين انديس با انديسهاي قبلي مورد استفاده براي محاسبه قدرت بازار،نتايج حاصل براي سيستم تست IEEE 30 باسه با 6 ژنراتور و 42 خط انتقال ، آزمايش شده و نتايج آن با انديسهاي قبلي مقايسه شده است . با انديس جديد، امكان تباني نيز در بين تمامي گروه هاي قابل تشكيل در بازار در نظر گرفته مي شود.

اميركيانفر، اشكان رحيمي كيان
قطب كنترل و پردازش هوشمند، دانشكده برق و كامپيوتر، دانشگاه تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *