تشخيص غير حساس به چرخش اثر انگشت به كمك تصوير بلوك جهتي

اثر انگشت به عنوان مهمترين بيومتريك برايپ شناسايي انسانها از يكديگر شناخته شده است. در اين مقاله يك روش دسته بندي اثر انگشت به كمك تصوير بلوك جهتي
آمده است. ويژگي روش آن است كه اولا از ويژگيهاي جزيي اثر انگشت )مينوتيا( استفاده نمي كند. ثانياً نسبت به چرخش وانتقال تصاوير اثر انگشت، حساس نيست. تصوير بلوك جهتي، تصويري است كه در آن جهت غالب رگه ها در هر بلوك مربعي اثر انگشت آمده است. براي مقايسه دو اثر انگشت از لحاظ شباهت، تصوير بلوك جهتي يكي بدست آمده ودر زواياي مشخص چرخانده مي شود و تصاوير بلوك جهتي جديد بدست میآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *