تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبني بر تبديل موجك گسسته

دانلود مقاله : تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبني بر تبديل موجك گسسته

در اين مقاله يك روش جديد براي حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت ارائه مي شود . در اين روش تبديل موجك براي تشخيص بين جريان هجومي و جريان خطاي داخلي ترانسفورماتور قدرت در رله ديفرانسيل به كار گرفته مي شود . در اين روش سيگنال هاي جريان توسط تبديل موجك گسسته به زير باند هايي تجزيه مي شود  كه اطلاعات بيشتري را از ويژگي هاي سيگنال در يك باند فركانسي خاص در اختيار قرار مي دهد. همچنين اين تبديل براي بررسي توزيع انرژي سيگنال در مقياس هاي  زماني و فركانسي مختلف به كار مي رود. در اين مقاله معيار تشخيص، بر اساس ضريب همبستگي بين بردار هاي درصد انرژي ضرايب تبديل موجك مي باشد. در اين  روش تبديل موجك براي تجزيه سيگ نال به يك سري ضرايب در باند هاي فركانسي مختلف به كار مي رود. بعد از آن ضريب همبستگي بين بردارهاي در صد انرژي ضرايب حاصل از تبديل موجك محاسبه شده و از اين ضريب همبستگي به عنوان يك معيار تشخيص، در روش پيشنهادي استفاده مي شود. روش ارائه شده توسط چندين سيگنال جريان هجومي و جريان خطاي شبيه سازي شده تست و بررسي مي شود. شبيه سازي سيگنال هاي جريان خطا و جريان هجومي توسط برنامه گذراي الكترومغناطيسي PSCAD/EMTDC انجام مي شود. نتايج ش بيه سازي نشان مي دهند كه روش پيشنهادي به درستي جريان هجومي و جريان خط ا را در ناحيه حفاظتي ترانسفورما تور تشخيص مي دهد.

 

معصومه رسول پور – مهدي بانژاد – عليرضا احمدي فرد

دانشكده برق و رباتيك ، دانشگاه صنعتي شاهرود
شاهرود- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *