تست ديناميكي جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تحليل طراحي و تست ديناميكي جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو

دانلود مقاله : تحليل طراحي و تست ديناميكي جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو

در اين مقاله به بررسي تحليلي و همچنين تست آزمايشگاهي جاذب- دمپر در خطوط انتقال نيرو پرداخته شده

است. در ابتدا به روش تحليل سعي گرديده تا اصول كاركرد جاذب هاي ديناميكي ارائه و نحوه عملكرد آنها مشخص

گردند. سپس نمونه اين جاذب ها در خطوط انتقال براي ارزيابي عملكرد آنها تست گرديده و

در نهايت نتايج عملكرد آنها بر حسب اصول طراحي و دستورالعمل هاي استاندارد ارائه شده است.

 

با بررسي نتايج عدم كفايت استاندارد مرتبط و اهميت استخراج دانش فني طراحي اين جاذبها نشان داده

شده است. با توجه به اين نتايج مشخص مي گردد كه علاوه بر پارامترهاي متداول ارتعاشي كه برخي از آنها در استاندارد

ذكر گرديده اند، شكل مدهاي ارتعاشي جاذب در فركانسهاي طبيعي آن نيز داراي اهميت بالايي است كه بايد در انتخاب و

نصب اين دمپرها لحاظ و از نظر طراحي نيز بايد مسائل مرتبط با آنها لحاظ گردند.

 

مسعود آسايش اميرحسين همدانيان علي صيامي
گروه مكانيك پژوهشگاه نيرو گروه مكانيك پژوهشگاه نيرو گروه مكانيك پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران تهران – ايران تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *