ترانسفورماتورهاي قدرت و مدل ماركوف مخفي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل S و مدل ماركوف مخفي (HMM)

دانلود مقاله : حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل S و مدل ماركوف مخفي (HMM)

در اين مقاله روشي جديد و دقيق براي تشخيص جريان هجومي از خطاي داخلي در ترانسفورماتورهاي قدرت ارائه شده است . در اين روش از تبديل S براي استخراج  مشخصات سيگنال هاي گذرا و از الگوريتم HMM به عنوان طبقه بندي كننده نوع سيگنال استفاده مي شود . مشكلات بكارگيري روش هاي كلاسيك و مزاياي روش هاي هوشمند سبب شده تا محققين در پي روش هايي باشند كه حفاظتي دقيق، سريع، ايمن و قابل اعتماد را براي ترانسفورماتورهاي قدرت فراهم سازد. گذراهاي متداول در ترانس ها عبارتند از جريان هجومي و خطاي داخلي. كه عدم تشخيص اين دو منجر به عملكرد غلط و نابجاي رله و خروج ترانس از شبكه ابزاري S و از دست رفتن  پايداري شبكه مي شود . تبديل قدرتمند در تحليل سيگنا لهاي گذراست كه اطلاعات سيگنال را هم در حوزه زمان و هم در حوزه فركانس استخراج مي كند. همچنين در مقايسه با تبديل موجك نيازي به انتخاب موجك مادر ندارد و حساسيت آن نسبت به نويز كمتر است. پس از استخراج مشخصه هاي زمان -فركانسي جريان  ديفرانسيل، فرايند تشخيص سيگنال توسط مد ل هاي ماركوف مخفي (HMM )  انجام مي شود .HMMكه از آن به عنوان طبقه بندي كننده استفاده شده است با  مشخصات استخراج شده از تبديل S آموزش داده مي شود.

 

سعيد هاشمي نژاد

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *