ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت

دانلود مقاله : طراحي بهينه اقتصادي ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت

ترانسفورماتور يكي از پركاربردترين تجهيزات در سيستم

قدرت و گران قيمت ترين تجهيز در پستهاي فشارقوي مي باشد، لذا طراحي بهينه آن علاوه بر كاهش قيمت اوليه، سبب

افزايش بازده و افزايش طول عمر مفيد اين تجهيز خواهد شد.

در اين مقاله جهت طراحي بهينه ترانسفورماتور به منظور حداقل كردن هزينه مواد مصرفي و نيز تلفات از الگوريتم

ژنتيك استفاده شده است. متغيرهاي مهم شامل مقدار آهن و مس مصرفي و همچنين تلفات بي باري و تلفات مسي مي باشد.

تابع هدف بصورت حداقل كردن هزينه در نظر گ رفته شده و طراحي ترانسفورماتور با اعمال محدوديتهاي

امپدانس اتصال كوتاه، چگالي جريان، چگالي شار، ابعاد هسته و تلفات بي باري و مسي انجام مي گيرد .

در انتها روش پيشنهاد شده بر روي يك ترانسفورماتور نمونه پياده سازي

شده و نتايج حاصل ارائه گرديده است. كاهش قيمت ترانسفورماتور با توجه به تابع هدف نشان دهنده كارايي اين

روش ميباشد. اين روش در قالب نرم افزار بهينه سازي در اختيار بخش محاسبات شركت ايران ترانسفو قرار خواهد گرفت.

ميلاد يدالهي – حسين عزيزي – امير عباس شايگاني اكمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *