تدوين و اجراي برنامه تعيين وضعيت نمونه مقره هاي كامپوزيتي پس از 6 سال بهره برداري در استان يزد و انجام آزمون هاي لازم

يكي از اثرات نامطلوب ناشي از آلودگيهاي محيطي و يا صنعتي بر روي مقرههاي سراميكي و شيشهاي، معضل شكست الكتريكي مي باشد كه منجر به خسارات فراواني از لحاظ اقتصادي مي گردد. تا به امروز، راهكارهاي مختلفي به منظور كاهش اثرات آلودگي بر روي ايزولاسيون مورد استفاده قرار گرفته است كه يكي از آنها، جايگزيني مقره هاي كامپوزيتي بجاي مقره هاي سراميكي و شيشه اي مي باشد كه عملكرد مناسبي در مناطق آلوده از خود نشان داده اند . اما ساختار پليمري مقره هاي كامپوزيتي ، تحت تاثير عوامل محيطي مانند تابش UV و باران اسيدي و عوامل الكتريكي مانند تخليه باند خشك و كرونا در دراز مدت دچار پيرشدگي و تخريب مي شود و ممكن است پس از چند سال، منجر به خطاي ناگهاني مقره گردند. با توجه به اينكه تجربه بهره – برداري از مقره هاي كامپوزيتي در ايران و جهان به اندازه مقره هاي سراميكي و شيشه اي نبوده است، لذا تدوين برنامه تعيين وضعيت به منظور ارزيابي عملكرد اين مقره ها در طولاني مدت با هدف اطلاع يافتن از آسيبهاي وارده بر مقره – ها، مشخصات الكتريكي و مكانيكي آنها و نيز ميزان پيرشدگي و تخريب پليمر و داشتن ابزارهاي لازم به منظور تضمين بهره برداري بلندمدت مطمئن اين تجهيزات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در همين راستا، به منظور تعيين وضعيت چند نمونه مقره كامپوزيتي (سيليكون رابري ) رده 20 كيلوولت پس از 6 سال بهره برداري در استان يزد ، برنامه اي شامل چندين آزمون مختلف تدو ين گشت و آزمونهاي لازم انجام پذيرفت . با توجه به نتايج بدست آمده از آزمونهاي صورت گرفته،
مشخص گرديد كه نمونه هاي تحت بررسي، وضعيت مناسبي را دارا مي باشند و امكان ادامه بهره برداري از آنها وجود دارد .
همچنين برنامه تعيين وضعيت بكار رفته، چارچوب مناسبي را فراهم آورده و مي تواند به منظور مطالعات آتي مورد استفاده
قرار گيرد.

 

محمد رضا شريعتي  ، علي هوشمندخوي  ، بهنام علم دوست  ، داود محمدي  ، محمد مهدي خبيري
پژوهشگاه نيرو
شركت توزيع نيروي برق يزد
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *