تدوين دانش فني جوشكاري نازل رديف اول توربين گازي 25 مگاواتي

هدف از اين پژوهش بررسي دانش فني جوشكاري رينگ نگهدارنده و نازل رديف اول توربين گازي 25 مگاواتي مي باشد. بر اين اساس با توجه تعدد جوشهاي موجود بر روي رينگ نگهدارنده و اينزرت و سگمنت نازل رديف اول توربين گازي 25 مگاواتي و موقعيت قرارگيري و ابعاد بلوكهاي جوش شده و با استفاده ازاستاندارد جوشكاري AWS پارامترهاي لازم براي هر كدام از قطعات و موقعي تهاي مشخص مثل آمپراژ، ولتاژ، ميزان گاز مصرفي و روش جوشكاري و . . . مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفت و آزمايشها و معيارهاي كنترل كيفي هر مورد مشخص به صورت بررسي هاي مخرب و غيرمخرب (NDT ) تعيين گرديد و با توجه به موارد مذكور فرمهاي WPS و PΘR براي جوشهاي گوشه اي و شياري آماده گرديد. در نهايت جوشهاي مربوط به قسمتهاي مختلف سگمنت نازل اينزرت و رينگ نگهدارنده آن مطابق با دستورالعملها و روشهاي تعيين شده
انجام شدو نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده بر روي جوشهاي مذكور حاكي از كيفيت و خواص مكانيكي خوب آنها بود .همچنين فرم هاي WPS و PQR نهايي مربوط به روشهاي مختلف جوشكاري تعيين گرديد.

 

حسين حسينيان – محمد رضا زماني ميقان- سعيد طارمي
غلامعلي رخشاني مهر- سيد فخرالدين هزاوه اي
شركت مديريت توليد قطعات توربين تجربه نور
شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
شركت توانير
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *