تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك شركت توزيع نيروي برق استان يزد

پيچيدگي روزافزون فعاليت ها و محيط پرتلاطم و متغير دنياي امروز، تصميم گيران و مديران را با مشكلات خاصي روبرو ساخته است . چرا كه كمترين اشتباه در اخذ تصميم مي تواند منجر به دور شدن از اهداف و چشم اندازهاي سازمان و يا عقب افتادن سازمان از بازار رقابتي شده و پيامدهاي غير قابل جبراني را به همراه داشته باشد .رخدادهاي چند دهه گذشته و سير فزاينده تغييراتي كه در محيط بيروني و دروني سازمان ها به وجود آمده است، همراه با ايجاد نيازهاي جديد باعث گرديده است تا استفاده از سازوكارهاي برنامه ريزي سنتي درراستاي نيل به هدف هاي پيش بيني شده كارآيي خود را از دست بدهد . از اين رو راهكارها يي در نظر گرفته شده است تا علاوه بر در نظر گرفتن منابع دروني سازمان، محيط كلان حاكم بر سازمان ها را مورد مطالعه قرار داده و فرآيند مهم برنامه ريزي را به انجام رساند.

 

سيد محمد موسوي زاده
شركت توزيع برق استان يزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *