تخمينMTTR سيستم هاي كامپيوتري به روش شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه آن با روش هاي تحليلي

سيستم موردمطالعه يك نوع كامپيوتر صنعتي مي باشد كه رفتار آن از ديدگاه قابليت اطمينان و قابليت دسترسي با استفاده از روش هاي تحليلي مدل سازي, و از ديدگاه قابليت تعمير به روش مونت كارلو شبيه سازي مي شود. همچنين نتايج MTTR ,MTTF ارزيابي و قابليت دسترسي آن ارائه مي شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *