تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون از تست هاي SSFR و ارائه يك مدار معادل كاهش درجه يافته با استفاده از Vector Fitting

شناسايي و تخمين دقيق پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون براي بسياري از مطالعات مهم شبكه نظير مطالعات پايداري و گذرا ضرورت دارد . در اين ميان استفاده از روشهاي تست پاسخ فركانسي در حالت سكون ماشين كه به SSFR موسوم مي باشد ، به صورت روشي مؤثر و پذيرفته شده در قالب استانداردهاي IEEE 115 تدوين يافته و در اين رابطه شناسايي پارامترهاي مدار معادل از روي نتايج تستهاي مذكور تلاشهاي تحقيقاتي بسياري را مصروف خود نموده است. در اين مقاله براي اولين بار روش Vector Fitting براي تخمين و استخراج پارامترهاي مدار معادل محورهاي qd پيشنهاد گرديده است . مثالهاي ارائه شده در مقاله نشان مي دهند كه با استفاده از VF ضمن آنكه مي توان به مدار معادلي دست يافت كه قادر است پاسخهاي فركانسي منتجه از تستهاي SSFR را با دقت بسيار بالا تخمين زند، مي توان به يك مدار معادل كاهش درجه يافته با دقت قابل قبول نيز دست يافت.

 

مونا قاسمي، سيد محمد تقي نبوي
دانشكده فني – دانشكده مهندسي برق- دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *