تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد كرافت نيروگاه يزد با استفاده از آزمايش افول جريان مستقيم و اعتبار سنجي با آزمايش درحين كار

در اين مقاله تئوري و روند انجام آزمايش افول جريان مستقيم و تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد كرافت نيروگاه سيكل تركيبي يزد با استفاده از سيگنالهاي برداشت شده در حالت ايستاي ژنراتور و سپس نتايج ارزيابي و شناسايي ارائه مي شود . همچنين روند انجام آزمايش در حين كار و برداشت سيگنا لها در حالت كاري ژنراتور مورد بررسي قرار مي گيرد . در انتها پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون
نيروگاه يزد بدست آمده از آزمايش افول جريان مستقيم با استفاده از سيگنالهاي آزمايش در حين كار اعتبار سنجي مي گردند.

 

اسماعيل قهرماني -مهدي كراري -پويا انصاري مهر -محمد باقر منهاج
دانشگاه صنعتي اميركبير ، پژوهشگاه نيرو
تهران ،ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *