تخمين فازور براي مقاصد حفاظتي به روشي مؤثر با استفاده از پنجره اطلاعات نصف سيكل

رله هاي حفاظتي بايستي سيگنال هاي ورودي خود را فيلتر كنند تا مؤلفه هاي غير ضروري و ناخواسته را حذف كرده و تنها كميت هاي مطلوب سيگنال را نگه دارند كه اين كار به كمك الگوريتم هاي تخمين فازور انجام مي شود. مؤلفه هايي كه بايد حذف شوند شامل مؤلفه هاي هار مونيكي و مؤلفة DC ميراشوندة نمايي مي باشند. وجود چنين مؤلفه هايي در سيگنال ورودي رله، دقت و سرعت همگرايي الگوريتم هاي تخمين
فازور را بطور قابل ملاحظه اي تحت تٍأثير قرار مي دهد. در اين مقاله روشي ارائه مي شود كه توسط آن هارمونيك ها و مؤلفة DC ميراشونده، با استفاده از پنجرة اطلاعاتي نصف سيكل فركانس سيستم قدرت، به طور مؤثري از سيگنال ورودي حذف مي شوند. روش پيشنهادي بر اساس برآورد پارامترهاي مؤلفة DC ميراشوندة نمايي موجود در سيگنال استوار است . عملكرد اين روش با روش هاي رايج الگوريتم فورية نيم موج و نيز الگوري تم فيلتر ميميك به همراه فورية نيم موج مقايسه شده است . نتايج بيانگر اين مي باشند كه روش ارائه شده ، در مقايسه با ديگر روشها از عملكرد بهتري برخوردار است.

 

صادق جمالي
دانشيار دانشكده برق

حميد سرداري
دانشجوي كارشناسي ارشد
رزم آرا ذاكري فر
دانشجوي كارشناسي ارشد

داود طالبي خانميري
دانشجوي كارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران
سازمان توسعه برق ايران
شركت برق منطقهاي مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *