برچسب

تخمين عمرسپري شده ترانسفورماتورهاي قدرت با تكنيك هاي شيميايي

سالها پيش شروط مختلفي براي پيش گويي عمر نهايي تجهيرات از ديدگاه عايق آن تعيين شده بود اما اكنون كامل نبودن اين شروط آشكار شده است . روابط ارائه شده توسط IEEE و IEC براي محاسبه عمر احتمالي، فقط دما را به عنوان تنها شاخص پيري استفاده مي كند كه نتايج چنين محاسباتي با خطاهاي بزرگ همراه است . ناسازگاري ها و ناهمخواني هاي IEEE , IEC و CIGRE در زمينه تخمين عمر باقيمانده ترانسفورماتور موجب شده است كميته مطالعه ويژه اي در زمينه ترانسفورماتور براي اصلاح خط مشي ها و دستور العمل ها تشكيل گردد . مهندسين تعدادي تكنيك تشخيصي مدرن براي ارزيابي وضعيت عايقي ترانسفورماتور استفاده مي كنند كه در اين ميان آناليز رطوبت موجود در روغن، آناليز گازهاي حل شده (DGA) ،اندازه گيري درجه پليمريزاسيون (DP) و آناليز Furan همراه با كروماتوگرافي مايع ك اربرد بيشتري دارد . در اين مقاله به بررسي اجمالي روشهاي ارزيابي پيري ترانسفورماتور پرداخته و يك مدلسازي مناسب بر مبناي نتايج  گازهاي حل شده و محتويات Furan جهت ارزيابي پيري ترانسفورماتور ارائه شده است.

 

جعفر نصرتيان اهور دكتر احمد غلامي
دانشگاه علم و صنعت ايران
حسن ايزدي
دانشگاه چمران اهواز

واژه هاي كليدي: Furans- PD – DGA –  پليمريزاسيون- عايق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *