تخمين دماي ديواره اتاق احتراق و گازهاي داغ خروجي از محفظه احتراق

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تخمين دماي ديواره اتاق احتراق و گازهاي داغ خروجي از محفظه احتراق

دانلود مقاله : تخمين دماي ديواره اتاق احتراق و گازهاي داغ خروجي از محفظه احتراق توربين گاز و بررسي روش هاي مناسب خنك كاري جهت افزايش راندمان

بازدهي توربين هاي گاز را مي توان با افزايش نسبت فشار كمپرسور و دماي ورودي توربين افزايش داد.در حين انجام اين كار تنشهاي حرارتي درون محفظه احتراق  افزايش پيدا مي كند كه نياز مبرم به افزايش اثر خنك سازي كاملا مشهود ميشود. اكثر توربينهاي گاز براي خنك سازي از فيلم (نوار) خنك كاري استفاده مي كنند .در  اين روش حدود 40% از هواي كمپرسور در پروسه خنك كاري استفاده مي شود .براي بهبود كاركرد و بازدهي توربين گاز ،نسبت فشار در كمپرسور و دماي كاركرد بايد  افزايش يابد كه اين مسئله باعث افزايش دماي محفظه احتراق و در نتيجه افزايش تنشهاي حرارتي بر روي پوسته سيلندر(لاينر) و حتي پره هاي توربين ميشود ، با  استفاده از روشهاي خنك كاري مناسب ميتوان از اين تنش ها جلوگيري، و بازدهي را افزايش داد. در اين مقاله ابتدا از روش تخمين مهندسي براي محاسبه دماي اتاق  احتراق و گازهاي خروجي از اتاق احتراق توربين گاز استفاده شده است و سپس با بررسي روشهاي خنك كاري و تاثير آنها بر راندمان توربين، و مزيت ها و برتري هر يك نسبت به ديگري مورد بررسي قرار گرفته است .

طيب فرجي شيرين اسفندياري سعيد رحيم زاده
نيروگاه گازي پتروشيمي ايلام
ايلام – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *