تخمين بهينه محل خطا در خطوط انتقال نيرو با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازهگيري فازور

تخمين دقيق محل خطا در خطوط انتقال ، از جمله موارد ضروري براي عملكرد قابل اطمينان سيستم قدرت ميباشد و ميتواند
منجر به بازگشت سريعتر خطوط به مدار گردد. توسعه واحدهاي اندازه – گيري فازور ) (PMUsدر سيستمهاي قدرت كه از اجزاي شبكههاي انتقال هوشمند ميباشند، امكان تخمين آنلاين و دقيق محل خطا را فراهم آورده است. در اين مقاله روشي نوين براي تعيين محل خطا ارائه شده است كه از فازورهاي ولتاژ و جريان بدست آمده از PMUهاي نصب شده در دو انتهاي خط استفاده ميكند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *