تخمين بهره وري شركت هاي توزيع برق ايران در دوره 1379-1383

در اين مقاله به بررسي بهره وري شركت هاي توزيع برق  ايران در فاصله سال هاي 1379 -1383 مي پردازيم. گرچه براي تخمين بهره وري شركت ها، روش هاي زيادي موجود است، ولي ما از شاخص بهره وري مالم كوئيست استفاده مي كنيم كه مقبوليت زيادي در بين محققين دارد . با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست، تغيير مرز توليد، تغيير كارايي مديريتي و تغيير كارايي تكنيكي را بصورت جداگانه براي 38 شركت توزيع برق در ايران بدست مي آوريم و در هر مورد دلايل پايين بودن بهره وري را مشخص مي كنيم. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اكثر شركت هاي توزيع برق ايران در دوره 1379 -1383 بصورت بهره ور عمل كرده اند.

 

هاشم عمراني
موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي
گروه مهندسي صنايع، دانشكده فني دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *