تخمين بلادرنگ پارامترهای موتور القايی توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

در اين مقاله يک روش جديد جهت تخمين بلادرنگ مقاومت, سرعت و شارهای موتور القايی ارائه می شود. جهت انجام اين کار اندازه های جريانها و ولتاژهای استاتور توسط فيلتر کالمن توسعه يافته (EKF)١پردازش ميشوند و با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن کميتهای فوق تخمين زده می شوند. که از نتايج آن ميتوان جهت تشخيص بروز خطا در موتور و تنظيم اتوماتيک کنترل کننده ها برای يک رنج وسيع از موتورها و بارها استفاده کرد. بعنوان نمونه با توجه به اينکه هنگام بروز خطای شکستگی ميله, مقاومت روتور افزايش مي يابد, ميتوان با مقايسه مقدار تخمين زده شده با مقدار آزمايشگاهی٢بروز خطای شکستگی ميله را بصورت بلادرنگ تشخيص داد و از گسترش آن جلوگيری کرد. از مزايای ديگر اين روش عدم استفاده از سنسور سرعت ميباشد که سبب صرفه جوییی زیادی در هزینه ها میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *