تخصیص انرژی یا قدرت تولید شده به بخش های مختلف اقتصادی

امروزه برنامه ریزی انرژی و برق بدون توجه به ساختار اقتصادی منطقه مورد نظر کامل نیست مقاله حاضر کوششی در جهت شروع به استفاده از مدل های سنجش اقتصادی در برنامه ریزی انرژی و قدرت با توجه به اولویت بخش های مختلف میباشد در بررسی حاضر مسئله تخصیص انرژی الکتریکی به مصرف کننده های مختلف که جزئی از مسئله کلی تر توزیع منابع کمیاب میباشد با کمک مدل هایی که ارائه خواهد شد قابل حل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *