تخصيص صحيح توان راكتيو و تعيين بازه اجباري تامين توان راكتيو با استفاده از روش رديابي تعميم يافته در شبكه برق كشور

در اكثر بازارهاي توان راكتيو ژنراتورها بايد بخشي از ظرفيت توان راكتيو خود را به صورت اجباري و بدون انتظار دريافت هزينه در اختيار بهره بردار شبكه قرار دهند. هيچ قانون مشخصي براي تعيين مقدار اجباري توليد توان راكتيو ژنراتورها وجود نداشته و به صورت تجربي توسط بهره بردار يك ضريب قدرت يكسان براي همه واحدها در نظر گرفته مي شود. تعيين محدوده اجباري با توجه به شرايط بازار و سهم هر توليد كننده در بازار توان اكتيو سبب افزايش رقابت و شفافيت بازار توان راكتيو خواهد شد. در اين مقاله يك روش جهت تخصيص عادلانه توان راكتيو بين ژنراتورها ارائه مي شود. در اين روش توان راكتيو توليدي ژنراتورها به دو مولفه تقسيم مي شود. مولفة اول، توان راكتيوي است كه واحد جهت پشتيباني توليد توان اكتیو خود به شبکه تزریق مینماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *