تخصيص تلفات توان به كمك ماتريس هاي ادميتانس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش جديد تخصيص تلفات توان به كمك ماتريس هاي ادميتانس در بازارهاي برق تجديد ساختار يافته

دانلود مقاله : روش جديد تخصيص تلفات توان به كمك ماتريس هاي ادميتانس در بازارهاي برق تجديد ساختار يافته

گسترش روند تجديد ساختار در سرتاسر جهان ، مسائل گوناگوني را فراروي صنعت برق قرار داده است. يكي از اين مسائل، تخصيص تلفات شبكه انتقال بين  كاربران سيستم مي باشد كه با توجه به ارزش اقتصادي تلفات در سيستمهاي قدرت، تخصيص آن به شيوه اي دقيق و منصفانه بين كاربران سيستم، امري كاملاً  لازم و ضروري است . بدين منظور بايد ميزان استفاده حقيقي هر كاربر از خطوط سيستم انتقال،مشخص شود. با ظهور روشهاي رديابي توان حقيقي، مسأله يافتن ميزان استفاده كاربران از سيستم انتقال حل شده است. با استفاده از اين روشها مي توان ميزان مشاركت ژنراتورها و بارها را در عبور توان و تلفات خطوط يافت و از اين نتايج براي تخصيص تلفات به آنها بهره برد .در اين مقاله يك روش جديد براي تخصيص تلفات شبكه انتقال پيشنهاد شده است. رويكرد اين روش مبتني بر نظريه هاي پايه اي مدار مانند جريان تزريقي و ادميتانس معادل باس ها ميباشد. براي حل مسئله پخش بار رابطه بين جريان شاخه ها و ولتاژ بار و ژنراتور از ماتريس ادميتانس اصلاح شده استفاده مي شود كه اجازه مي دهد تا تلفات هر كدام از خطوط انتقال در قسمت ولتاژ بار/ژنراتور در نظر گرفته شود . به عنوان مثال ، با يك سيستم شش باسه  ستراتژي پيشنهادي تخصيص تلفات را نشان مي دهيم. نتايج نشان مي دهد كه روش پيشنهاد شده مي تواند نظريه هاي پخش بار و تئوري مداري را برآورده سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *