تخصيص بهينه توان راكتيو با تاكيد بر پايداري ولتاژ در محيط تجديد ساختار يافته

محيط تجديد ساختار يافته نيازمند يك راه كار مناسب جهت مديريت توان راكتيو مي باشد. آنچه كه در برنامهريزي بهينه توان راكتيو بايد مد نظر قرار گيرد عبارت از: حداقل
كردن تلفات اكتيو شبكه، حداقل كردن مجموع مربعات انحراف دامنه ولتاژها از مقادير استاندارد خود، ايجاد پروفيل ولتاژ مسطح در شبكه، تضمين امنيت ولتاژ و تضمين سرمايه بازار ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *