تحل يل پديده ضربه قوچ بر روي سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي نكا و ارائه راهكار براي كاهش اثرات آن

يكي از پارامترهاي مهم در طراحي خطوط لوله در نظر گرفتن تاثير حالات گذرا و از مهم ترين اين حالات ضربه قوچ است . سيستم خنك كن سيكل تركيبي نكا از نوع One-Through با لوله هاي كامپوزيتي مي باشد، كه براي خنك كردن كندانسور نيروگاه از آب دريا استفاده مي كند. پديده ضربه قوچ در اين سيستم به دليل دبي بالا مهم و مورد توجه است. عدم در نظر گرفتن تمهيدات لازم در طراحي جهت كاهش اثرات اين پديده، موجب بروز شكستگي اتصالات اين سيستم در تيرماه 86و خارج شدن نيروگاه براي مدتي از مدار گرديد. پس لازم است در طراحي سيستم خنك كن اين نيروگاه تجديد نظر شود تا از بروز مجدد اين چنين حوادثي جلوگيري شود. در مقاله حاصر تحليل عددي سيستم موجود انجام شد و پس از بدست آمدن ميزان موج فشاري و مطالعه پروفيل هيدروليكي سيستم و چك كردن آن با استاندارد AWWA M45استفاده از شير هوايي و يا مخزن هوا توصيه گرديده است. و پس از تحليل دوباره سيستم نشان داده شد كه ميتوان با اين دو راهكار پيشنهادي از اثرات مخرب ضربه قوچ جلوگيري به عمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *