تحلیل و شبیه سازی عوامل تاثیر گذار بر پاشندگی مد قطبش PMD در یک پیوند مخابرات نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.