تحلیل سینماتیکی و دینامیکی دست مصنوعی سایبرنتیک تهران

دست سایبرنتیک تهران یک دست مصنوعی چند انگشتی است که برای قطع عضوهای ناحیه ساعد و با هدف برقراری مجدد عمل گرفتن طراحی شده است این مقاله ارائه دهنده نتایج تحقیقات اولیه در سینماتیک و دینامیک دست سایبرنتیک تهران است مدل فیزیکی این دست که بر اساس دست طبیعی انسان استخراج شده است 21 درجه آزادی دارد در این مقاله به نکات مربوط به طراحی دست مانند شکل بندهای انگشتان مکانیزم انتقال قدرت و … نپرداخته ایم که این خود موضوع مقاله مستقلی است هدف ما صرفا ارائه نتایج تحلیل سینماتیکی و دینامیکی مدل پنجه چند انگشتی مورد نظر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *