تحليل و بررسي تزويج کنندههاي نوري با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان

اين مقاله تحليل و بررسي انتشار پالس در تزويج کنندههاي نوري تيغه عايقي را با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان ) (TD-BPMبراي اولين بار ارائه ميکند. در اين مقاله TD-BPMدر کنار تفاضل محدود ) (FDبا شماي تعميم يافته داگلاس ) (GDبه عنوان يک روش مؤثر و سريع جهت بررسي انتشار پالس نوري در ساختار تزويج کنندههاي نوري معرفي ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *