تحليل ولتاژ گام و تماس مدلهاي مختلف سيستم زمين توربينهاي برق بادي به روش المانهاي محدود

نيروگاه هاي بادي، به عنوان يكي از منابع انرژي هاي نو، از اهميت خاصي برخوردار است . يكي از مسائل مهم در نيروگاه هاي بادي، موضوع سيستم زمين آن ميباشد . در اين مقاله مدل هاي مختلف سيستم زمين يك توربين بادي، از نظر ولتاژ گام
و ولتاژ تماس به روش المانهاي محدود تحليل خواهد شد . همچنين اثرات پارامترها از نظر عمق دفن هاديهاي زمين،
تعداد و مكان نصب ميله هاي زمين، مكان چاه زمين و بر ولتاژ كام و تماس بررسي ميگردد . روش تحليلي بر اساس روش المانهاي محدود ميباشد كه با زبان Matlab و براي مدلهاي مختلف شبيه سازي شده اند . در اين مقاله از اطلاعات
واقعي سيستم زمين توربينهاي بادي در سايت منجيل استفاده شده است .

 

حسين كاظمي كارگر علي موسوي
دانشگاه زنجان-دانشكده فني
زنجان-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *