تحليل نتايج اندازه گيري و بهينه سازي مصرف انرژي روشنايي معابر تبريز

اندازهگيري نمودند</در سالهاي گذشته مسئله بهينهسازي مصرف انرژي در سيستمهاي روشنايي معابر مورد توجه ويژه مديران و كارشناسان صنعت برق كشور قرار گرفته است. اين مهم پس از آن شدت گرفت كه در سال 1381وزارت نيرو با ابلاغ بخشنامهاي به كليه شركتهاي برق منطقهاي و توزيع، با محدود كردن مقادير مشخصههاي روشنايي و همچنين ابلاغ الزام اندازهگيري روشنايي معابر جديدالاحداث و قديمي در معابر سراسر كشور گامهاي مؤثري در جهت دريافت اطلاعات لازم براي بهينهسازي روشنايي معابر برداشت و شركتهاي برق منطقهاي با كمك مشاور به تدريج اقدام به انجام اندازه گیری نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *